ลิปแก้ปากคล้ำวีทู วิธีใช้

ลิปแก้ปากดําวีทู วิธีใช้

Wonder papaw lip
วันเดอร์ พาพาว ลิป (หลอดส้ม) ทาก่อนนอน

Wonder Phyto Lip
วันเดอร์ ไฟโต ลิป​ (หลอดม่วง) ทาระหว่างวันบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

สูตรเร่งรัด :  ทา Wonder papaw lip หลอดส้มก่อน แล้ว ทาตามด้วย Wonder Phyto Lip หลอดม่วง ทั้งเช้าและเย็น